کانتینر اسکان کارگران

کانتینر اسکان کارگران

کانتینر اسکان کارگری

کانتینر اسکان کارگری

کانتینر اسکان کارگران یک کانتینر با ابعاد استاندارد است. این کانتینر

جهت استفاده مسکونی در برابر نفوذ گرما و سرما عایق کاری شده است. عایق کاری بدین نحو است که ابتدا کانتینر رفع عیب می شود و پس از آن زنگ زدایی می شود. در مرحله بعد درون آن با استفاده از پروفیل 40*40 میلی توسط جوکارات قیدبندی می شود. در مرحله بعد برشکاران ماهر محل در و پنجره ها را روی بندها مشخص کرده و سپس دیوار با پوشش با پوشش ام دی اف و یا پی وی سی پوشانده می شود. در انتهای کار کف پوش نصب می شود و سپس کانتینر آب بندی و رنگ آمیزی می شود. برق کشی آخرین مرحله کار است که به صورت استاندارد و بصورت روکار انجام می شود. اکنون این کانتینر برای اسکان آماده است.